Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3. МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА НА РИНКУ ТОВАРІВ

У попередній темі було прийнято припущення, що споживач робить свій вибір лише між двома товара­ми: X і Y. Спробуємо наблизити нашу модель до ре­альної дійсності, адже фактично споживач вибирає конкретний товар з усієї маси запропонованих йому благ. Слід проаналізувати, як споживач робить вибір, протиставляючи товар X усім іншим товарам, як на його вибір впливає доход і ціни та як внаслідок цього формується індивідуальний попит на товар.