Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.1.7. Відходи борошномельного виробництва і їх використання

Для збільшення виходу борошна високих сортів при переробці зерна на борошномельних заводах необхідно забезпечити насампе­ред максимальне відокремлення від ендосперму оболонок і зародків зерна. Відомо, що в цих частинах зерна міститься багато цінних біо­логічно активних речовин. Тому видалення їх під час переробки зерна значною мірою збіднює борошно з чистого ендосперму на мі­неральні речовини та вітаміни.

У зародку пшениці міститься значна кількість білків, вуглеводів, вітамінів і мінеральних речовин. Порівняно з цілим зерном у ньому більше цукру, білка та в 6 разів більше жиру.

На борошномельних заводах виробляють зародкові пластівці, вихід яких становить 0,25 — 0,30 % від маси перероблюваного зерна. Хімічний склад їх такий: вологість 11 — 15 %; білка 28,6 — 41; віль­них ліпідів 8— 10,4; вільних цукрів 11,1 — 16,6; крохмалю 15,4 — 25,5; клітковини 2,4 — 3,7; золи 4,2 — 6,3 %. Кальцію у пластівцях у 1,2 — 2,5 раза більше, ніж у цілому зерні і борошні вищого сорту, а ка­лію — в 1,5 — 5 разів.

Технологічний процес виробництва зародкових пластівців скла­дається з таких основних операцій: відбору зародкових пластівців; очищення від залізомагнітних домішок; збагачення в повітряномy аспіраторі для відокремлення часточок оболонок і борошна; сушін­ня; охолодження; розфасовування й упаковування в паперові мішки з поліетиленовими вкладишами.

Як природний концентрат вітамінів, білків і вуглеводів зародкові пластівці використовують у виробництві хлібобулочних виробів. До­давання в тісто 5 % їх (замість борошна першого сорту) сприяє збіль­шенню в хлібі вмісту білка на 8—12 %, лізину — на 24 — 25, неза­мінних амінокислот — на 5 — 9, вітаміну B1 — на 9 — 18 %. Викорис­товують зародкові пластівці також у виробництві кондитерських виробів, у медицині, фармацевтичній та парфумерній промисловості.

У підготовчому та розмельному відділеннях борошномельних за­водів одержують відходи, які називаються висівками і містять пло­дові й насінні оболонки, а також алейроновий шар зерна. У висів­ках міститься: білків — 18 %; ліпідів — 4,3; крохмалю — 30; харчо­вих волокон (клітковини) — 45 %. Крім того, в них міститься більше половини вітамінів зерна.

Технологічний процес виробництва дієтичних висівок складаєть­ся з виділення, обробки на спеціальних машинах для зменшення залишків ендосперму і борошна, очищення, термічної обробки, охо­лодження, розфасовування та упаковування.

Дієтичні висівки використовують для лікування хвороб травної системи, а також порушення жирового обміну, викликаного викори­станням у харчуванні продуктів, бідних на харчові волокна. Перс­пективним є використання дієтичних висівок у хлібопеченні.

Для зниження мікробіологічного забруднення та вологості пше­ничних висівок здійснюють їх термічну обробку протягом 10 хв при температурі 110 — 130 °С. Після сушіння й охолодження їх вологість має бути не більше 7 %.

Зернову суміш від первинної обробки, що містить 50 — 70 % зе­рен, згідно із стандартом, відносять до основного зерна або зернових домішок і використовують на фураж, а із вмістом 70 — 85 % зерна — на виробництво комбікорму або фураж. Висівки використовують для виготовлення комбікорму і на фуражні цілі. Зародки, залежно від їх якості, є сировиною для виробництва олії, вітамінів, кормів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+