Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.4. Принципи функціонування, типи файлів обміну та маршрутизація платежів в СЕП НБУ

СЕП НБУ побудована і функціонує за наступними принципами:

■=> заборона на проведення дебетових електронних документів. Введено поняття інформаційного дебетового документа, що носить лише інформативний характер;

=> ініціатива проведення транзакції належить банку, що дебетує свій рахунок. НБУ в деяких випадках може дебетувати рахунок учасника, але для обмеженої кількості операцій;

■=> мультивалютність - забезпечує розрахунки в СЕП як в національній так і в іноземних валютах. Мультивалютний режим функціонування СЕП - це відокремлене передавання та зберігання в СЕП інформації про платежі в кожній конкретній валюті при однаковому функціональному призначенні цієї інформації та технології її оброблення;

■=> наявність нічного транзитного коррахунку в РРП, що забезпечує збереження трансакцій, які не були завершені на протязі поточного банківського дня. Це надає можливість учасникам СЕП організувати роботу з урахуванням власної специфіки роботи банку;

■=> послідовність - всі транзакції обробляються за черговістю їх надходження в систему, пріоритети відсутні;

^функціонування в реальному часі - всі транзакції відображаються на рахунках в режимі реального часу;

°=> блокування овердрафту - всі транзакції, що приводять до червоного або жовтого сальдо не приймаються до виконання;

■=> безпаперова технологія - СЕП використовує в роботі електронні документи і виключає паперові технології;

■=> заборона на відміну проведених транзакций - виконана транзакція не може бути відміненою, тобто операція що була здійснена не може бути скасованою;

<=> необмеженість сум транзакцій- максимальна сума транзакції обмежена наявними коштами НБУ на коррахунку;

■=> сеанс - обмін документів в СЕП організовано у вигляді технологічних циклів прийому-передачі електронних документів,

■=> обмеженість кількості документів в одній пачці- кількість документів в пачці не перевищує 1000 штук

ФФайл СЕП - одиниця обміну інформацією між АРМ СЕП, що позначаються однією ідентифікаційною літерою, яка відповідає типу файла відповідно до технології роботи СЕП

В СЕП НБУ взаємодія і обмін даними здійснюється з допомогою файлів типу

$А - початкові (вихідні) платіжні документи від КБ в РРП, що відправляються з банку,

$В - вхідні платіжні документи з РРП в КБ, що поступають в банк,

$С - файли, сформовані засобами одного АРМ-21 надіслані до іншого АРМ-2 для подальшого оброблення,

$Т - квитанція на файл типу $А,

$S - квитанція на файл типу $В,

$R - квитанція на файл типу $С,

$К - поточний стан коррахунку, надсилається після кожного сеансу обміну між АРМ-2 та АРМ-НБУ,

$L - розподіл ліміту коррахунку філіям Фактично інформація від АБС територіального управління НБУ про стан кореспондентських рахунків учасників СЕМП та встановлення обмеження на їх роботу,

$М - бізнес-правила при роботі за 7-ю моделлю,

SZ - індикатор закінчення роботи АРМ-НБУ і одночасно протокольний звіт учасника СЕП за підсумками роботи банківського дня,

SV - виписка про стан коррахунку учасника СЕМП в кінці операційного дня, надається після отримання та обробки файлу типу $Z Фактично це інформація від АРМ-2 про стан технічного рахунку учасника СЕП за підсумками банківського дня з переліком відображених за технічним рахунком міжбанківських електронних розрахункових документів, які оброблені засобами СЕП, або інформація від АРМ-1 про стан технічного рахунку учасника СТП за підсумками банківського дня з переліком відображених за технічним рахунком міжбанківських електронних розрахункових документів, які оброблені засобами СТП,

$Q - запити до ІПС та відповіді на них (функціональне призначення файл" визначається за першим символом у розширенні імені файла),

$F - додаткова технологічна інформація, призначена для керування консолідованим кореспондентським рахунком Файл $F L-інформація від АБС банку до АРМ-2 про встановлення лімітів фильм, а файл $F Т- інформація від АРМ-2 до АБС банку про стан технічних рахунків філій та встановлені їм ліміти,

$U - список змін для корегування довідника учасників СЕМП НБУ Файл створюється в ЦРП на АРМ-1 та розсилається на всі АРМ-2 АРМ-2 передає його до АРМ-НБУ, які він обслуговує Від АРМ-НБУ файл передається до АБС банківських установ Програмне забезпечення АБС виконує зміни довідкової інформації на підставі файла SU на всіх робочих місцях, де використовується цей довідник

Крім приведених типів файлів використовується нормативно-довідникова інформація, що зберігається в слідуючи файлах S_UCH - довідник банків учасників СЕП, S_ER - класифікатор кодів помилок, S_NR — довідник призначень платежу, S_VAL - класифікатор кодів валют, M_UCH - інвалютні коррахунки, U_SNG-довідник шлюзових банків

Розглянемо в загальному маршрут проходження електронних платіжних документів з комерційного банку в регіоні А до комерційного банку в регіоні Б Для спрощення будемо вважати що обидва банки входять до відповідних банківських регіонів і не мають власних внутрішніх платіжних систем (ВПС), тобто є учасниками СЕП НБУ

0 Банківський регіон - сукупність комерційних банків або їх філій -учасників СЕП, які мають кореспондентські рахунки в одному регіональному управлінні Національного банку України або здійснюють розрахунки за консолідованим кореспондентським рахунком, відкритим у цьому управлінні

Віртуальний банківський регіон - сукупність комерційних банків та філій банків, які обслуговуються одним програмно-технічним комплексом АРМ-2 СЕП НБУ

0 Внутрішньобанківська платіжна система (ВПС) - програмно-технічний комплекс із власними засобами захисту інформації, який експлуатується комерційним банком та його філіями і використо­вується для здійснення розрахунків між учасниками цієї системи, а також: забезпечує взаємодію з СЕП, у тому числі з ІПС Транспортні потреби системи можуть забезпечуватися системою електронної пошти Національного банку України (ЕП НБУ), власними чи загального користування засобами телекомунікації тощо

Схематично маршрут проходження платежів з комерційного банку в регіоні А в банк регіону Б показано на рис 7.2.

1 - Комерційний банк в реї юні А підготував початкові електронні документи для
розрахунку з клієнтом банку в регіоні Б та з допомогою АРМ-НБУ формує и передає
в РРП НБУ файл типу $А

2 - РРП НБУ, з допомогою АРМ-2, приймає отриманий файл типу $А, виконує його
обробку та надсилає комерційному банку файт типу $Т про негативний або позитивний
результат обробки У випадку негативного результату обробки транзакція не
приймається, а у випадку позитивного процес продовжується далі

3  - Після позитивного результату обробки АРМом-2 файлу типу $А в РРП
корегується технічний кореспондентський рахунок КБ та файлом типу $К надається
інформація в банк про поточний стан коррахунку В даному випадку коррахунок буде
зменшуватись тобто дебетуватись


Рис.7.2. Маршрутизація проходження платежів в СЕТІ.

4 - РРП регіону А передає пакети платіжних документів, що адресовані в комерційні
банки регіону Б, РРП регіону Б, як вхідні документи для АРМ-2 файлом типу $С

5 - РРП регіону Б, черговим сеансом обміну, передає на АРМ-2 РРП регіону А
повідомдомлення про результат прийняття пакетів електронних платіжних документів
файлом типу SR

 6  - АРМ-2 РРП регіону Б у випадку отримання файлу типу $В для свого
комерційного банку, кредитує його коррахунок на суму платежу та пересилає
електоронний документ у банк для обробки на АРМ-НБУ

7  - АРМ-НБУ комерційного банку після оброблення отриманого файлу типу $В
надає РРП регіону Б файлом типу $S результат прийняття платіжного документа

8  - АРМ-2 РРП регіону Б після отримання файлу типу SS, про результат прийому
файлу типу $В комерційним банком, передає файл типу $К про зміну стану технічного
корррахунку КБ Саме ця процедура призведе до кінцевої квитовки файлу типу $В

9  - АРМ-2 РРП регіону А передає на АРМ-1 ЦРП інформаційні повідомлення
(технологічні та службові) щодо функціонування АРМ-2 регіону А

 10- АРМ-1 постійно контролює правильність та корректність роботи РРП регіону
А щодо здійснення міжбан «вських розрахунків

11- АРМ-1 постійно виконує захист системи від несанкціонованого доступу в цілому
та на регіональному рівні АРМ-2 регіону А

12- АРМ-1 постійно контролює правильність та корректність роботи РРП регіону
Б щодо здійснення міжбанківських розраху -ків

13- АРМ-1 постійно виконує захист системи від несанкціонованого доступу в цілому
та на регіональному рівні АРМ-2 регіону Б

14 - АРМ-2 РРП регіону Б передає на АРМ-1 ЦРП інформаційні повідомлення
(технологічні та службові) щодо функціонування АРМ-2 в регіоні Б

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+