Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ

Банківська система України пройшла шлях від міжбанківських розрахунків поштовими та телеграфними авізо до розрахунків документами в електрон­ному вигляді. З 1994 року в Україні впроваджено систему електронних платежів Національного банку (СЕП НБУ). Наявність власної платіжної системи в країні свідчить про певний розвиток ринкової економіки. СЕП НБУ - класична система брутто-розрахунків, що працює в режимі псевдореального часу та пакетної обробки, об 'єднує всю мережу комерційних банків України. Сьогодні СЕП НБУ є складовою частиною системи електронних міжбан­ківських переказів (СЕМП) НБУ, яка є мультивалютною та надає для банків вісім моделей автоматичного управління кореспондентськими рахунками філіалів. Наявність такої кількості моделей обслуговування консолідованого коррахунку банку забезпечує оптимальний вибір моделі в залежності від структури банку та завдань щодо управління коррахунками. В даній темі розкриваються питання організації розрахунків у системі електронних міжбанківських переказів (СЕМП) НБУ та характеристика моделей обслуговування коррахунків.

 

7.1. Види організації систем міжбанківських розрахунків.

7.2.   Становлення та розвиток, правова основа функціонування платіжних систем в Україні.

7.3.   Завдання, функції, структура та архітектура СЕП НБУ.

7.4.   Принципи функціонування, типи файлів обміну та маршрутизація платежів в СЕП НБУ.

7.5.   Архітектура системи електронних міжбанківських переказів (СЕМП) НБУ.

7.6.   Моделі управління коррахунками комерційних банків в СЕП.