Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

12. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин

1.Сутність і завдання моніторингу соціально-трудової сфери.

2.Джерела інформації про зайнятість і соціально-трудові відносини.

3.Основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери.

3.1.  Соціально-демографічні та міграційні процеси.

3.2. Зайнятість, ринок праці, безробіття.

3.3.        Соціально-трудові процеси на підприємствах.

3.4.        Умови та охорона праці.

3.5            Доходи та рівень життя населення.

3.6. Соціально-психологічний клімат у трудових колек­тивах.

4. Організація моніторингу соціально-трудової сфери в Україні.