Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.1.1. Робота з текстовими документами

Для створення й оформлення текстових доку­ментів (листів, заяв, наказів, службових записок, звітів тощо) призна­чено текстові редактори та текстові процесори. Останні характери­зуються тим, що забезпечують можливість обміну інформацією з інши­ми програмами, виконання простих обчислень і роботу з таблицями.

На ринку програм для IBM PC-сумісних ПК сьогодні домінує текстовий процесор MS Word (97, 2000, 2002) [8; 23]. За його допомогою можна набирати текст, використовуючи різноманітні роз­кладки клавіатури (алфавіти), математичні, хімічні та інші символи; продивлятися й редагувати існуючі електронні документи; формату-вати символи, абзаци, сторінки, розділи і документ у цілому; автома­тично переносити слова; змінювати масштаб зображення та стиль шрифтів, здійснювати пошук і заміну послідовностей символів; швид­ко переміщуватися по документу, будувати таблиці й виконувати в них обчислення; автоматично перевіряти правопис; редагувати ма­люнки, діаграми, графіки, аудіо- та відеофайли; працювати одночасно з кількома документами; створювати складно підпорядковані докумен­ти і документи, що поширюються через мережу Internet; зберігати документи у форматах, які "читаються" більшістю інших програм; будувати послідовності команд, які виконуються як одна команда (мак­роси); розташовувати на свій розсуд елементи управління робочого вікна та багато іншого.

Певною мірою популярні також текстові редактори MultiEdit, Chiwriter, NotePad, WordPad, AmiPro, WordPerfect, Лексикон. У видавничій справі працюють настільні видавничі системи PageMaker, QuarkExpress, VenturaPublisher та ін.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+