Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.1.2. Комп'ютерна графіка

Для створення й редагування малюнків, графіків,

діаграм, ілюстрацій застосовуються графічні редактори (ГР) різних виробників: Paint і MS PhotoDelux(перший включений до Windows"), Adobe Photoshop, Adobe Image Ready, Adobe Photo-Paint, Picture Publisher. Ці редактори належать до групи растрових (Bitmap) ГР. Зображення в них формується з окремих точок (пікселів). Растрова графіка надає майже необмежені можливості зміни форми та кольо­ру об'єкта, але зображення спотворюється при зміні масштабу (при великому збільшенні стають помітними окремі групи пікселів, а при зменшенні — змінюються пропорції). Крім того, для запам'ятовуван­ня растрових зображень (у форматах BMP, GIF, JPG) потрібен вели­кий обсяг пам'яті (близько 3,5 Мб для фотознімка 10 х 12 см з роздільною здатністю 250 пікселів на дюйм). Другу групу утворю­ють векторні ГР. У них всі лінії задаються вузловими точками й формулами, за якими розраховуються координати проміжних точок. Колір, товщина та стиль лінії описуються за допомогою додаткових параметрів. Зміна масштабу векторного зображення не викликає його спотворення, тому що не позначається на записі формул (мате­матичної моделі графічного об'єкта). Природно, що для зберігання формул потрібен значно менший обсяг пам'яті, ніж для зберігання карти (таблиці, матриці) розміщення різноколірних пікселів у рас­тровій графіці. До векторних ГР належать Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, Corel Photo Painter, Fractal Design Painter та інші.

Найскладніші ГР мають набори інструментів для інверсії, дзер­кального відображення, ретушування зображення, створення перс­пективи (псевдооб'ємних зображень). Завдяки цьому забезпечуєть­ся можливість анімації зображень, імітації художніх стилів, моделю­вання форми об'єктів (наприклад, автомобілів або жіночих зачісок) тощо. Такими можливостями володіють ГР Corel Draw, 3D Studio MAX, Animator Pro, Maya (Alias/ Waverront Maya) та ін.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+