Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.2.1. Інформаційні технології автоматизації офісних робіт

Сьогодні автоматизація праці персоналу з до­кументами є найпопулярнішим і найдоступнішим напрямком інфор­матизації. Безперечним лідером серед світових виробників програм­ного забезпечення (ПЗ) для персональних комп'ютерів (ПК) у цьому напрямі вважається американська корпорація Microsoft" (MS), яка буквально монополізувала ринок ПЗ. Таких успіхів досягнуто завдя­ки методологічній єдності, уніфікації та стандартизації пропонованих Microsoft® програм, і насамперед операційних систем (ОС) та оболо­нок до них. Багато років на платформу спочатку ОС MS DOS і оболонки Windows" (3..., 95, 98)*, а нині на ОС Windows" (NT, 2000, ХР) опирається клон так званих PC IBM-сумісних комп'ю­терів. За популярністю з Windows" може зрівнятися хіба що ОС

UNIX, під управлінням якої працює більшість комп'ютерів-серверів Internet. Завдяки авторитету корпорації Microsoft® багато інших виробників ПЗ взяли її ідеологію і розробляють ППП "під Windows"" і для Internet [27].