Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.1.5. Підготовка презентацій і мультимедіа

Ефективність проведення масових заходів (зу­стрічей, зборів, обговорень тощо) суттєво підвищується, якщо учасни­ки користуються гарним, вражаючим роздатковим та ілюстративним матеріалом, який допомагає візуально представити думки та ідеї ви­ступаючого. Інтелектуальну та практичну підтримку цьому виду за­безпечення СР надають програмні засоби підготовки презентацій. До найвідоміших з них належать MS PoverPoint, Macromedia Flash, MS Demo.Shield, Lotus Freelance Graphics, Charisma,

Harvard Graphics та ін. Програма MS PoverPoint включена до ППП MS Office, постійно оновлюється, доступна і може бути ре­комендована для використання у практиці СР.

Презентація, створена за допомогою MS PoverPoint, являє собою комплекс підготовлених для показу аркушів (слайдів), які містять основні положення виступу, пояснюючі схеми, таблиці, діаграми та малюнки. Матеріали можна також оформити у роздатковому варіанті у вигляді сторінок формату А4, які містять зменшені копії слайдів. Для допомоги доповідачу існує режим сторінок нотаток, в якому на екран виводиться їхній текст. MS PoverPoint допомагає вибрати потрібний зміст з набору шаблонів, а користувач повинен адаптувати текст вибраного абзацу, додати ілюстративний матеріал, розробити дизайн, тобто підібрати кольорову гаму, графіку, музичне оформлення та анімаційні ефекти. Останнє передбачає перехід до наступного слайда або процес побудови слайдів зі складових об'єктів, або вставку акти­вного об'єкта, який може "жити власним життям". Це може бути відеокліп або об'єкт, підготовлений самою програмою. Існують готові шаблони дизайну. Користувач може створити власний шаблон. Як і інші програми, розроблені Microsoft9, MS PoverPoint підтримує OLE-технологію. Тому дані, подані в табличному вигляді, можна готувати в MS Word або в MS Excel, а ілюстрації — у графічних редакторах, а потім — зв'язувати чи впроваджувати ці документи в MS PoverPoint.

Кожну зі складових частин презентації — слайди, нотатки, струк­туру презентації можна роздрукувати й розмножити. Найбільший ефект досягається за наявності мультимедійного проектора, що дає змогу подати комп'ютерне зображення у збільшеному масштабі на проекційному екрані, як у кіно. Якщо обладнання комп'ютера має апаратні засоби мультимедіа (звукова карта, привід компакт-дисків, відеоплата з 3£)-прискорювачем, мікрофон і процесор з додатковим набором команд (ММХ)*), то презентація може бути озвучена. За наявності підсилювальної апаратури захід набуває масовості. Підго­товлені в MS PoverPoint слайди можна роздрукувати на плівку і демонструвати через звичайний слайдпроектор.

Технологія мультимедіа (від англ. multimedia — багато середо­вищ) дає можливість перетворити комп'ютер на міні-відеостудію,

електромузичний інструмент, диктофон для запису виступу, аудіо-комплекс або телевізійний приймач. Для цього додатково потрібні відеокамера, мідіклавіатура, плата TV-тюнера і відповідне ПЗ. За допомогою мультимедійного комп'ютера можна змонтувати фоно­граму і створити відеофільм, використовуючи при цьому широкий спектр прийомів цифрової обробки аудіо- і відеоінформації.

Програмне забезпечення мультимедіа дуже різноманітне і його перелік зайняв би багато сторінок. Докладні огляди можна знайти у періодичних виданнях "КомпьютерПресс", "PC Week", "PC Magazine/ RussianEdition", "Мой компьютер" та ін. Зазначимо також можливості для менеджерів СР брати величезні обсяги інформації з електронних книжок і різноманітних довідково-пошукових систем (ДПС), що роз­повсюджуються на CD-дисках та через Internet. В них можна знайти колекції будь-яких тестів, енциклопедії, довідники, інформація в яких, що важливо, періодично оновлюється. Багато з них обладнані ефек­тивними засобами пошуку інформації за різними ознаками: алфавіт­ною, хронологічною, контекстовою, географічною та ін. Значну допо­могу менеджеру можуть надати ДПС правової підтримки: Ліга.За­кон (www.liga.kiev. иа), Динай (www.dinai.com), Аист (www.aist.com.ua), Farlep (www.farlep.net/-triada), Pravis(www.pravis.donbass.com/rus/). Вони містять нормативні акти органів законодавчої та виконавчої влади, а також керівні документи майже всіх міністерств і відомств. В них можна також знайти інфор­мацію про документообіг. Для бухгалтерів центрів СР пропонуємо звертатися на сайти фірм 1С: (www.lC.ru ), Ланжерон (www.langeron.kiev.ua), Мираж (www.mirage.zp.ua ), на яких можна отримати консультацію з усіх проблем бухгалтерського обліку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+