Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.1.3. Робота з табличною інформацією

Інформація, упорядкована у формі таблиці, що

обробляється комп'ютером і зберігається в ньому або на зовнішньо­му носії, називається електронною таблицею (ЕТ), або табличним про­цесором. Електронні таблиці незамінні при операціях з рахунками, відомостями, звітною документацією, при складанні різних форм бланків, оформленні діаграм і ділової графіки. Більшість ЕТ виконують ариф­метичні, логічні та інші операції з даними, автоматично переобчислюють дані за формулами, які створюються користувачем самостійно або за допомогою різноманітних бібліотек стандартних функцій, ко­піюють і редагують формули, тексти тощо. На ринку ПЗ персональ­них комп'ютерів ЕТ представлені програмами Lotus 1-2-3, SuperCalc, QuattroPro, VisiCalc, MSExcel [4; 10]. Остання домінує за прода­жами на пострадянському просторі, тому що є системоподібною тек­стовому процесору MS Word і агрегована з ним у ППП MS Office. Номери комерційних версій цих програм збігаються. В MS Excel 2000 включено понад 450 функцій дев'яти класів: математичні, триго­нометричні, логічні, дати і часу, перегляду та посилання, текстові, фінан­сові, статистичні, управління базами даних і списками, інформаційні (зокрема, автоматичного визначення помилок). Один аркуш MSExcel 2000 може містити до 256 стовпчиків і 65536 рядків, а в кожну комірку ЕТ можна вводити до 32000 символів у числовому, текс­товому, логічному, грошовому, фінансовому, дати та часу або загально­му форматі. За допомогою MS Excel можна створювати різноманітні діаграми, що використовуються як засоби графічного аналізу та по­дання результатів. MS Excel, як і MS Word, підтримують розроб­лені Microsoft" технології динамічного обміну даними (DDE) і зв'я­зування та впровадження об'єктів (OLE), що дає змогу включати в документи MS Excel різноманітні об'єкти (тексти, малюнки, аудіо-, відеофайли та ін.), створені іншими програмами (так званими OLE-серверами), і редагувати їх засобами цих програм. Важливе значення для менеджерів СР має набір засобів аналізу та прогнозування MS Excel 2000, що складається з процедур статистичного аналізу даних, таблиць підстановки, диспетчеризації сценаріїв, підбору параметру та пошуку рішення. Далі ми розглянемо застосування цих інструментів для обґрунтування прийняття управлінських рішень.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+