Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.2.1.3. Робота з табличною інформацією

Інформація, упорядкована у формі таблиці, що

обробляється комп'ютером і зберігається в ньому або на зовнішньо­му носії, називається електронною таблицею (ЕТ), або табличним про­цесором. Електронні таблиці незамінні при операціях з рахунками, відомостями, звітною документацією, при складанні різних форм бланків, оформленні діаграм і ділової графіки. Більшість ЕТ виконують ариф­метичні, логічні та інші операції з даними, автоматично переобчислюють дані за формулами, які створюються користувачем самостійно або за допомогою різноманітних бібліотек стандартних функцій, ко­піюють і редагують формули, тексти тощо. На ринку ПЗ персональ­них комп'ютерів ЕТ представлені програмами Lotus 1-2-3, SuperCalc, QuattroPro, VisiCalc, MSExcel [4; 10]. Остання домінує за прода­жами на пострадянському просторі, тому що є системоподібною тек­стовому процесору MS Word і агрегована з ним у ППП MS Office. Номери комерційних версій цих програм збігаються. В MS Excel 2000 включено понад 450 функцій дев'яти класів: математичні, триго­нометричні, логічні, дати і часу, перегляду та посилання, текстові, фінан­сові, статистичні, управління базами даних і списками, інформаційні (зокрема, автоматичного визначення помилок). Один аркуш MSExcel 2000 може містити до 256 стовпчиків і 65536 рядків, а в кожну комірку ЕТ можна вводити до 32000 символів у числовому, текс­товому, логічному, грошовому, фінансовому, дати та часу або загально­му форматі. За допомогою MS Excel можна створювати різноманітні діаграми, що використовуються як засоби графічного аналізу та по­дання результатів. MS Excel, як і MS Word, підтримують розроб­лені Microsoft" технології динамічного обміну даними (DDE) і зв'я­зування та впровадження об'єктів (OLE), що дає змогу включати в документи MS Excel різноманітні об'єкти (тексти, малюнки, аудіо-, відеофайли та ін.), створені іншими програмами (так званими OLE-серверами), і редагувати їх засобами цих програм. Важливе значення для менеджерів СР має набір засобів аналізу та прогнозування MS Excel 2000, що складається з процедур статистичного аналізу даних, таблиць підстановки, диспетчеризації сценаріїв, підбору параметру та пошуку рішення. Далі ми розглянемо застосування цих інструментів для обґрунтування прийняття управлінських рішень.