Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.3.1.1. Розрахунки показників динаміки змін соціальних явищ

Для оцінки та відображення динаміки змін ви­користовують абсолютні або відносні величини. Абсолютні показни­ки характеризують розміри явища або його змін у розмірному зобра­женні і якщо вони розташовуються в ряд, то дають наочну картину динаміки. Відносні показники, такі як, наприклад, коефіцієнти зрос­тання, приросту, виконання завдань, координації, інтенсивності тощо, — дають кількісну безрозмірну оцінку змінам, завдяки чому можна по­рівнювати між собою явища різного походження. Обчислення та­ких показників належить до елементарних математичних операцій і тому може виконуватися за допомогою будь-яких електронних каль­куляторів. За наявності IBM PC доцільно використовувати програму Калькулятор, що включена до стандартних програм ОС Windows" . У систематичній роботі слід користуватися табличними процесора­ми, наприклад, MS Excel. Приклади обчислень різноманітних показ­ників наведено в літературі [12].

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+