Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.3.1. Статистична обробка інформації та прогнозування ситуації

Статистичні методи є основним, а іноді — єди­ним інструментом дослідження масових явищ, характерних для жит­тя суспільства. За їх допомогою дані спостережень подаються у ком­пактному, зручному та наочному вигляді, виявляється їхня значущість і тенденції змін, будуються моделі соціальних процесів і приймають­ся оптимальні рішення щодо подальших дій.

Тривалий час статистична обробка соціальної інформації була пре­рогативою державних інформаційних центрів, які володіли необхідни­ми обчислювальними ресурсами. В нових умовах, коли кожний керів­ник приймає рішення самостійно, ПК стали неодмінним засобом підтримки дій менеджера.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

2.2.3.1. Статистична обробка інформації та прогнозування ситуації