Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

27.2. Виробництво і зберігання штучно зневоднених кормів

За державним нормуванням, до штучно зневоднених трав'яних кормів належать трав'яне борошно, січка, гранули і брикети. Крім трав'яних кормів, штучним сушінням виробляють аналогічні корми з деревної зелені, кормових злакових культур, зібраних у різні фази стиглості, а також борошно з коренеплодів та гички.

Штучне сушіння, залежно від вихідної сировини, дає змогу виго­товляти корми, які за поживністю практично не поступаються бага­тьом зерновим концентратам, навіть переважають їх за вмістом біл­ка, мінеральних речовин, вітамінів. Поживність 1 кг штучно знево­днених трав становить 0,7 — 0,85 корм. од., вміст перетравного про­теїну 130 — 150 г, каротину 200 — 300 мг. Завдяки високій поживній цінності, сприятливому впливу на перетравні і обмінні процеси в організмі тварин ці корми можна широко використовувати у вироб­ництві комбікормів для різних видів і вікових груп сільськогоспо­дарських тварин, а також згодовувати з іншими кормами у вигляді вітамінної добавки. До того ж штучне сушіння трав — єдиний тех­нологічний спосіб їх консервування, що дає змогу отримувати висо­коякісний корм. Загальні втрати при його виробництві становлять 4 — 6 %, тоді як при заготівлі сіна навіть за сприятливої погоди вони сягають чверті сухої речовини і до 30 % корм. од.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

27.2. Виробництво і зберігання штучно зневоднених кормів