Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. ПЕРСОНАЛ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ. БЕЗПЕКА ТУРИСТІВ

Одним з визначальних факторів забезпечення економічної ефек­тивності ГС є підготовлений і досвідчений універсальний персо­нал. На відміну від звичайних готелів, що утримують численний персонал за штатною спеціалізацією, ГС може цілком управлятися персоналом від 1 до 3 чоловік у залежності від кількості місць й інтенсивності прибуття клієнтів. Однак для стійкого розвитку ГС до її працівників повинні ставитися особливі вимоги.

Персонал ГС технологічно зобов'язаний однаково якісно вико­нувати кілька видів робіт.

Наприклад, господиня може особисто приймати і розміщувати гостей, готувати сніданок, забезпечувати санітарно-гігієнічний стан приміщень, обладнання й інвентарю в належному вигляді, а господар — працювати на залучення клієнтів, надавати послуги гіда, перекладача, виконувати бухгалтерські й фінансово-госпо­дарські функції, провадити стосунки з контролюючими органами та органами державної влади.

Від ступеня вашої підготовки, досвіду роботи й особистих яко­стей залежатиме успіх. Адже, зрештою, остаточний вплив на ступінь задоволення потреб гостей має той рівень гостинності, який не поступається загальноприйнятим стандартам західних країн.

Крім професійної підготовки, до персоналу ставляться високі вимоги щодо його фізичного стану. Абсолютно не допускається залучення до роботи людей, що страждають небезпечними інфек­ційними, шкірними, венеричними і психічними захворюваннями (ВІЛ, туберкульоз, гепатит та ін.). Наприклад, турист, який зара­зився інфекційною хворобою з вини власників, може пред'явити рекламації і подати цивільний позов у судові органи. У цьому випадку ризикують репутацією і майном не тільки винні власни­ки, але й туристська фірма чи інша посередницька організація, через яку приїхав іноземний турист. Крім того, персонал обов'яз­ково повинен мати базові знання і навички надання першої долікарської допомоги захворілому чи постраждалому клієнтові, пожежогасіння та евакуації людей за надзвичайних ситуацій.

Знання іноземних мов для персоналу також бажане. Чим краще власник ГС володіє мовою іноземного гостя, тим більша ймовірність того, що потреби клієнта будуть максимально задоволені, оскільки іноземні туристи, які обирають проживання в ГС, очікують тісно­го спілкування з господарями.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

4. ПЕРСОНАЛ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ. БЕЗПЕКА ТУРИСТІВ