Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3. Оцінка попиту на банківські послуги

4.3. Оцінка попиту на банківські послуги

Оцінка попиту здійснюється по кожному сегменту ринку. Попит на банківські послуги може бути декількох видів:

від'ємний, при якому пропонована послуга в силу певних обставин  не влаштовує ринок і він її не приймає. Причини існування від'ємного попиту:

послуга,   яку   пропонує   банк   випередила   запити клієнтів   і   вони   не   відчувають   її   переваг   та необхідності. При цьому завдання маркетингу полягає в залучені клієнтів з допомогою реклами і роз'яснення переваг нового продукту;

клієнти   не  знають  про  новий   вид   послуг  і   не користуються ними;

пропонована банком послуга є нижчою за якістю від аналогічних послуг, що пропонують конкуренти.  В цьому випадку необхідно знайти новий ринок для такого продукту або підняти його якість;

нульовий попит, при якому споживач не проявляє інтересу до пропонованої послуги, але не відкидає її зовсім;

попит, що зменшується. Він формується в момент насичення ринку або морального старіння пропонованої послуги, гострої конкуренції та зміни основних факторів макросередовища;

непостійний   (сезонний)   попит,   який   обумовлений змінами обсягів і умов запитів на банківські послуги з боку окремих сегментів ринку;

латентний   (прихований)   попит,   який   існує   при неможливості  задоволення  банком   попиту  окремого сегменту ринку;

повний попит складається при певному балансі між попитом і пропозицією і для підтримки якого може бути змінена ціна пропонованої послуги;

надпопит    характеризується    невідповідністю    між запитами споживачів і можливостями їх задоволення банківськими установами. Для його усунення можуть бути здійснені такі маркетингові заходи:

 

підвищення цін на банківські послуги;

зменшення    або    повне    припинення    рекламної діяльності;

залучення філіалів або інших банків для надання аналогічних послуг.

 За частотою пред'явлення попит розділяють на такі види:

повсякденний;

періодичний;

епізодичний;

 За стадією розвитку виділяють:

сталий попит;

попит, що формується;

потенційний попит;

За рівнем забезпеченості попит буває платоспроможний і неплатоспроможний.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+