Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5. ----- Тема 5. Продаж (збут) банківських продуктів

Тема 5. Продаж (збут) банківських продуктів

Місце виробництва та місце споживання товару, як правило, не збігаються, тому одним із суттєвих питань маркетингової стратегії є проблема продажу (збуту) банківських продуктів.

Поняття «розподіл» об’єднує регулювання всіх виробничих заходів, які спрямовані на переміщення продукту у просторі та часі від місця виробництва до місця споживання.

Проблеми розподілу:

· вибір місця діяльності;

· вибір каналів збуту;

· фізичний розподіл.