Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

Першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу, що його фірма розробляє для свого цільового ринку, є товар. Виважена й послідовна товарна полі­тика виробника закладає підвалини його ринкового успіху.

Термін „товарна політика" доволі широкий і охоплює різні аспекти продук­тової стратегії і тактики підприємства. Це формування товарного асортименту, модифікація існуючих виробів, зняття з виробництва застарілих, розроблення і запуск у виробництво нових товарів, забезпечення належного рівня їх якості і кон­курентоспроможності .

Важливе значення має створення привабливої упаковки товару, використання штрих-коду, розроблення ефектної товарної марки, її офіційна реєстрація. Під­кріплює позиції товару на ринку організація ефективного сервісу, надані фірмою гарантії, умови поставки тощо. Все це в комплексі і становить сутність маркетин­гової товарної політики фірми, спрямованої на максимальне задоволення потреб своїх цільових споживачів.

Після вивчення даного розділу Ви зможете:

• класифікувати товари широкого вжитку і товари промислового призначення;

• описати послідовність розроблення нового товару;

• охарактеризувати етапи життєвого циклу товару;

• пояснити функції товарних знаків і проаналізувати різні підходи до їх викори­стання.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

5. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА