Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 2.2. Права Мінтрансу України

8.2.2. Права Мінтрансу України

Мінтранс України має право:

залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інфор­мацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Мінтранс України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також із відповідними органами іноземних держав.

У міжнародних відносинах у частині вирішення питань, що належать до його компетенції, Мінтранс України виконує функ-
ції Морської адміністрації України та Авіаційної адміністрації України.

Мінтранс України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Мінтранс України в разі потреби видає разом з іншими цент­ральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Мінтрансу України підлягають реє­страції в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Мінтрансу України є обов’язковими для виконання центральними та місце­вими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності та громадянами.

Мінтранс України очолює Міністр, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку Президент України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+