Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 2. Правовий статус Міністерства транспорту України8.2. Правовий статус Міністерства транспорту України

8.2. Правовий статус Міністерства транспорту України

Правовий статус Міністерства транспорту України регла­ментується Положенням, затвердженим Указом Президента Украї­ни від 2000 р. № 678/2000 (зі змінами від 26.11.2001 р. № 1144/2001) «Про Положення про Міністерство транспорту України».

Міністерство транспорту України (далі — Мінтранс України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінтранс України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі транспорту, у сфері використання повітряного простору України та навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства.

Мінтранс України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також зазначеним Положенням. У межах своїх повноважень Мінтранс України організовує виконання актів законодавства України і здійснює контроль за їх реалізацією.

Мінтранс України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

8. 2. Правовий статус Міністерства транспорту України8.2. Правовий статус Міністерства транспорту України