Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8. 2. Правовий статус Міністерства транспорту України8.2. Правовий статус Міністерства транспорту України

8.2. Правовий статус Міністерства транспорту України

Правовий статус Міністерства транспорту України регла­ментується Положенням, затвердженим Указом Президента Украї­ни від 2000 р. № 678/2000 (зі змінами від 26.11.2001 р. № 1144/2001) «Про Положення про Міністерство транспорту України».

Міністерство транспорту України (далі — Мінтранс України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінтранс України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі транспорту, у сфері використання повітряного простору України та навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства.

Мінтранс України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також зазначеним Положенням. У межах своїх повноважень Мінтранс України організовує виконання актів законодавства України і здійснює контроль за їх реалізацією.

Мінтранс України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України.