Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 2.3. Повноваження Міністра Мінтрансу України

8.2.3. Повноваження Міністра Мінтрансу України

Міністр:

керує Міністерством, як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики в галузі транспорту, у сфері використання повітряного простору України та навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, на виконання вимог законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи Міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей;

спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;

погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності Міністерства, а також з питань функціонування;

подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінтранс України;

в установленому порядку подає Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду Державного секретаря Мінтрансу України (далі — Державний секретар);

за поданням Державного секретаря затверджує програми і плани роботи Мінтрансу України, розглядає та затверджує звіт Державного секретаря про їх виконання;

за поданням Державного секретаря приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінтранс України, розглядає та затверджує звіт Державного секретаря про виконання цих рішень;

підписує нормативно-правові акти Мінтрансу України;

подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації у складі Мінтрансу України урядових органів державного управління;

вносить Кабінету Міністрів України подання щодо призначення на посади і звільнення з посад керівників урядових органів державного управління, утворених у складі Мінтрансу України;

порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його першого заступника та заступників у разі неналежного виконання ними своїх обов’язків;

представляє в установленому порядку працівників Мінтрансу України до відзначення державними нагородами України;

погоджує пропозиції Державного секретаря з питань:

призначення на посади першого заступника та заступників Державного секретаря;

утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів Мінтрансу України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, затвердження їхніх статутів (положень), призначення на посади і звільнення з посад в установленому законодавством порядку їхніх керівників;

граничної чисельності працівників урядових органів державного управління, утворених у складі Мінтрансу України;

погоджує виконання Державним секретарем функцій з управління майном, що перебуває у сфері управління Міністер-
ства;

розглядає щорічні звіти про результати діяльності Державної служби автомобільних доріг України в межах, визначених спеціальним директивним наказом;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+