Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.4.5. Збирання, сортування, пакування і зберігання яєць

У пташниках, де рівень механізації невисокий, яйця збирають

4 — 5 разів протягом робочого дня. Перший раз їх збирають перед першою годівлею, що значно зменшує кількість забруднених яєць. У зблокованих пташниках яйця з ярусів кліткових батарей по по­здовжніх і поперечних конвеєрах надходять безпосередньо на яйце- сортувальну машину яєчного складу (рис. 9.6). У пташниках паві­льйонного типу їх подають із кліткових батарей на стіл накопичен­ня, де вручну вкладають у картонні прокладки, які розміщують у стандартних ящиках. Кожна прокладка розрахована на 30 яєць, а ящик — на 360. Далі ящики відправляють на яйцесклад для збері­гання. На деяких птахофабриках у службовому приміщенні пташ­ника з клітками ОБН-1 до столу накопичення прилягають яйцесор- тувальні машини МСЯ-1 та ЯС-1. Після сортування їх укладають у прокладки, потім — у ящики і відправляють на склад.

Рис. 9.6. Сортування яєць


Відповідно до ГОСТ 27583—88 курячі яйця залежно від строків зберігання та якості розподіляють на дієтичні й столові. До дієтич­них відносять яйця, строк зберігання яких не перевищує сім діб, не враховуючи дня знесення; до столових — ті, що зберігалися не бі­льше ніж 25 діб від дня сортування, не враховуючи дня знесення, а також у холодильниках не більш як 20 діб.

Залежно від маси дієтичні й столові яйця поділяють на катего­рії — добірну, першу та другу:

Категорія

Маса одного яйця, г,

Маса 10 яєць, г,

Маса 300 яєць, кг,


не менше ніж

не менше ніж

не менше ніж

Добірна

65

660

23,8

Перша

55

560

20,2

Друга

45

460

16,6

Яйця маркують фарбою, яка дозволена для використання в хар­човій промисловості, дієтичні — червоного, столові — синього ко­льору, а категорії позначають цифрами: добірна — 0, перша — 1, друга — 2.

Для маркування використовують штамп, на якому вказують для дієтичних яєць категорію та дату сортування (число і місяць), столо­вих — тільки категорію. Останнім часом на більшості птахофабрик свіжі яйця не маркують.

Після сортування яйця розміщують у прокладки (по 30 шт. у кожну), потім у ящики (по 12 прокладок у кожний), куди вкладають паперові ярлики із зазначенням найменування підприємства або товарного знака, категорії, дати сортування та кількості яєць. Гото­ву продукцію направляють у торговельну мережу. При їх прийман­ні допускається не більше ніж 6 % яєць, які за масою відносять до нижчої категорії. Відхилення від мінімальної маси одного яйця для певної категорії не повинно перевищувати 1 г.

Дієтичні й столові яйця зберігають за температури не вище від 20 °С, у холодильниках — за температури від 0 °С до —2 °С і віднос­ної вологості повітря 85 — 88 %. Для продукції з пошкодженою шка­ралупою температура має бути не вище за 10°С.

У разі промислової переробки використовують яйця, що від­повідають вимогам стандарту, дрібні масою від 35 до 45 г, із пошко­дженою незабрудненою шкаралупою. Для виготовлення яєчного порошку й меланжу придатні яйця, які зберігалися не більш як 90 діб. На птахофабриці їх переробляють не пізніше від однієї доби пі­сля збирання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+