Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.8.2. Комплектування, утримання й годівля батьківського стада

Система цілорічного виробництва м’яса гусей передбачає щоріч­не одноразове поповнення батьківського стада молодняком березне­во-травневого строків виведення. Так, у батьківському стаді повин­но бути: гусей першого року життя — 35 %, другого — 30, третього — 25, четвертого — 10 %. За природного парування на одного гусака утримують (залежно від породи) 3 — 4, штучного осіменіння —

15 - 30 гусок.

Гусей утримують у типових приміщеннях 18 х 72, 18 х 84, 18 х 96 м на глибокій підстилці. Центральним проходом пташник розділя­ють на дві частини, кожну з яких, в свою чергу, — на секції міст­кістю 50 голів. Із обох боків від центрального проходу на висоті

25 — 30 см від підлоги обладнують сітчастий настил заввишки

2 — 2,5 м. Решту підлоги пташника засипають підстилкою — дерев­ною стружкою, тирсою чи солом’яною різкою. В кожній секції роз­міщують гнізда — одне на 2 — 3 гуски, у кожних двох суміжних секціях — дві бункерні годівниці БСУ-5. Корми роздають ланцю­гово-шайбовим або тросовим кормороздавачами. У приміщеннях використовують жолобкові напувалки, які встановлюють уздовж центрального проходу.

Навколо пташника обладнують вигульний майданчик, у 1,5 раза більший за площу підлоги приміщення. Ту частину, що прилягає до пташника, роблять із твердим покриттям, а на іншій копають ка­навки для купання птиці. Вихід гусей на вигульний майданчик за­безпечують через лази 0,6 х 0,5 м, які роблять у кожній секції.

У холодну пору року температуру в приміщенні підтримують на рівні 5 — 7 °С, оскільки висока температура повітря негативно впливає на загальний стан птиці, особливо активність самців. Для утримання батьківського стада в клітках використовують батареї КВМ-2Д із розрахунку один гусак або дві гуски на клітку.

Птицю батьківського стада годують сухими розсипними або гра­нульованими повнораціонними комбікормами. Можливе застосу­вання комбінованого типу годівлі, коли поряд із сухими комбікор­мами використовують місцеві корми.

(1 У разі комбінованого типу годівлі добовий раціон дорослих гусей має складатися з комбікорму (250 — 280 г) та коренебульбоплодів (буряки до 400 г або картопля 200 — 300 г на одну голову за добу). В осінньо-зимовий період до такого раціону вводять із розрахунку на одну голову, г: ячменю — 100, кукурудзи — 30, висівок пшенич­них — 45, гороху — 30, трав’яного борошна — 20, макухи соняшни­кової — 15, дріжджів гідролізних — 5, рибного борошна — 5, цук­рових буряків — 400, картоплі вареної — 100, черепашок — 8, знефтореного фосфату — 3, жиру кормового — 3. У разі застосу­вання сухого типу годівлі добова даванка комбікорму на одну го­лову становить 300 — 330 г. При цьому бажана така структура ра­ціону, %: зернові — 55 — 70, висівки пшеничні — 10, шрот — 10, корми тваринного походження — 3 — 5, кормові дріжджі — 7 — 10, трав’яне борошно — 2 — 3, крейда і черепашки — 2,6 — 3,5, кісткове борошно — 0,8 — 1,5, жир кормовий — 2. Гуси здатні споживати велику кількість зелених кормів. Так, доросла птиця з’їдає до 2 кг зеленої трави.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+