Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.2.3. Ваговозні породи

Із розвитком промисловості, зростанням торгівлі, міського кінного транспорту, інтенсифікації сільського господарства в XVIII — XIX ст. сформувалися ваговозні породи коней. В Англії були виведені шай- ри, клейдесдалі та суфольки, Франції — першерони, а Бельгії — ардени та брабансони. Ці породи стали основою світових ваговозів і використовувалися для виведення вітчизняних порід. Ваговози ма­сивні й призначені для перевезення великих вантажів, роботи у важких сільськогосподарських машинах і знаряддях.

Новоолександрівський ваговоз виведений схрещуванням міс­цевих кобил із жеребцями арденської породи та частково з брабан- сонами й першеронами. Спочатку помісей називали російськими арденами, а після затвердження породи вона отримала назву росій­ський ваговоз, оскільки аналогічна робота велася і в Російській Фе­дерації. Найтиповішими були дібрівські ардени, тому певну кіль­кість поголів’я передали Новоолександрівському кінному заводу. Робота з лініями та застосування інбридингу сприяли отриманню бажаного типу коня невеликого зросту, на низьких кінцівках, із лег­кою головою, короткою й широкою шиєю та довгим роздвоєним кру­пом. Як самостійну породу затвердили в 1998 р. (рис. 10.5).

Коні середні за розмірами, жива маса кобил 560, жеребців — 590 кг, відзначаються високою роботоздатністю і продуктивністю, максимальне тяглове зусилля 669 кг.

□ Жеребець Пакет вивіз вантаж 24 т.

Від кобил за лактацію отримують 250 — 300 кг молока, яке вико­ристовують для виготовлення кумису. Характеризуються достатньо високою плодючістю — від 100 кобил народжується 85 — 90 лошат. Використовують на різних сільськогосподарських і транспортних роботах, а також для поліпшення робочого та продуктивного коняр­ства.

Селекційну роботу з породою ведуть на кінних заводах: Олек­сандрійському Кіровоградської, Дібрівському та в акціонерному то­варистві «Павлівське» Полтавської, Новоолександрівському Луган­ської, Лозівському Харківської областей.

Рис. 10.5. Жеребець новоолександрівської ваговозної породи


Радянський ваговоз створений складним відтворним схрещу­ванням арденів і частково спарюванням їх з кобилами запряжного типу різних порід, переважно брабансонів і першеронів. Коні цієї породи масивні, з добре розвиненими м’язами, спокійним темпера­ментом, мають високу роботоздатність, скороспілі. Жива маса кобил 650, жеребців — 780 кг, максимальне тяглове зусилля 851 кг.

На роботах їх починають використовувати з 2,5 — 3-річного віку, а після трьох років — для відтворення. Кобили здатні виявляти ви­соку молочність.

□ Так, від кобили Біше за лактацію отримали 7007 кг молока.

Переважають масті — руда, рудо-чала, гніда, гнідо-чала, бура та ін. Використовують на різних сільськогосподарських і транспорт­них роботах, плідників— як поліпшувачів робочого й продуктив­ного конярства. В Україні коней цієї породи розводять у Сумській області.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+