Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.5. Вирощування молодняку

У підсисний період упродовж шести-семи місяців лошат вирощу­ють під кобилами. В перший місяць життя вони споживають тільки материнське молоко. У цей період молодняк інтенсивно росте — йо­го жива маса щодня збільшується на 1 — 2 кг. Витрати молока на 1 кг приросту становлять 10 кг. За приростом живої маси лошати визначають молочність кобил. Необхідною умовою вирощування молодняку є моціон, який сприяє зміцненню серцево-судинної сис­теми, органів дихання, зв’язок і м’язів.

У стійловий період, починаючи від 4 — 5-го дня після жеребіння, кобилу з лошам випускають на вигульний майданчик, а в несприят­ливу погоду організовують проводку в приміщенні. Протягом пер­ших днів тривалість прогулянок становить 20 — 30 хв, а з місячного віку — 1,5 — 2 год. У літній період найдоцільніше застосовувати ви­пасання підсисних кобил, що забезпечує лошаті достатній моціон.

До поїдання концентрованих і грубих кормів лошат привчають з місячного віку. Спочатку згодовують овес та висівки кількістю 100 — 200 г за добу. Даванку концкормів поступово збільшують і до момен­ту відлучення доводять до 3 — 4 кг на добу. За такої умови відлу­чення відбувається без ускладнення і лошата не відстають у рості.

Через 2 — 3 тижні після жеребіння підсисних кобил можна вико­ристовувати на легких роботах з урахування, що лоша ссе кобилу перші два місяці через кожну годину, а пізніше — через 2 — 3 год. Для годівлі лошат під час роботи організовують перерви по 10 — 15 хв.

Наприкінці підсисного періоду лошат починають привчати до не­доуздка, руху за поводом, чищення й догляду за копитами. Лагідне ставлення викликає у нього довіру до людини, що дуже важливо в період тренінгу й подальшої роботи з ним.

Лошат відлучають від кобил у 6 — 7-місячному віці в кілька стро­ків у осінні місяці, їх мітять татуюванням щипцями на внутрішньо­му боці нижньої губи або холодом, накладаючи тавро з лівого боку спини за заднім кутом лопатки на 3 — 4 см нижче від лінії верху.

Відлучених лошат утримують групами по 15 — 20 голів або в денниках по дві голови в кожному. Групи з відлучених лошат фор­мують залежно від статі, віку, розвитку й норову. Таке утримання знижує собівартість вирощування молодняку, оскільки значно ра­ціональніше використовується приміщення і відпадає потреба у ве­ликій кількості обслуговуючого персоналу. Через 4 — 5 днів, коли лошата звикнуть одне до одного, їх можна випускати із стайні на вигульні майданчики чи пасовища.

У стійловий період молодняку згодовують грубі, соковиті та кон­центровані корми невеликими даванками 3 — 4 рази за добу. У вес­няно-літній період його краще випасати на пасовищах із підгодову­ванням концкормами з розрахунку 3 — 5 кг на одну голову за добу.

До 1,5-річного віку годівлю жеребчиків і кобилок диференцію­ють, оскільки для жеребчиків характерні переваги в розвитку. В осінній період на 100 кг живої маси їм згодовують 2,8, кобилкам —

2.5 к. од.; у зимовий — відповідно 2,5 і 2,3 к. од. Із розрахунку на 1 к. од. необхідно: перетравного протеїну — 105 — 115 г, кальцію —

6.5 — 7,5, фосфору — 5,5 — 6 г і каротину — близько 20 г. Різниці в годівлі між жеребчиками і кобилками дотримують до 2-річного віку, але з початком інтенсивного тренінгу її усувають.

[р Молодняку від річного до 2-річного віку в стійловий період зго­довують: сіна — 4 — 6 кг, соломи ярої — 1 — 2, концкормів — 2 — 4, соковитих кормів (морква, буряки) — 2 — 4 кг, а також кухонну сіль, крейду, кісткове борошно. Годують його спочатку 4, а потім 3 рази на добу. В 2 — 3-річному віці до раціону молодняку вводять: сіно —

6 — 7 кг, яру солому — 2 — 3, коренеплоди — 3 — 4, концкорми —

4 — 6 кг, кухонну сіль — 30 — 40 г на добу. Перед кожною годівлею тварин напувають.

Ріст і розвиток молодняку контролюють зважуванням і взяттям промірів — висоти в холці, косої довжини тулуба, обхвату грудей і п’ястка у три доби, 6, 12 міс, 1,5-, 2-, 2,5- і 3-річному віці. Отримані показники порівнюють з контрольними шкалами росту молодняку. У випадку невідповідності між живою масою і промірами змінюють годівлю та умови утримання. Неплемінних жеребчиків у 1 — 2- річному віці каструють. Молодняк щодня чистять і розчищають ко­пита через 1 — 1,5 міс.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+