Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.6. Тренінг та іподромні випробування

Тренінг та іподромні випробування є одним із елементів удоско­налення тварин заводських порід, їхні мета — розвинути у коней верхових порід здатність до жвавих алюрів, рисистих — до швидко­го бігу на рисистому алюрі, ваговозів — до прояву максимальної си­ли тяги і витривалості. Розрізняють заводський та іподромний тре- нінги.

Заводський тренінг застосовують на кінних заводах. Після відлучення лошат від кобил спочатку організовують груповий тре­нінг. Для цього на огородженій доріжці під контролем двох верш­ників проганяють групи жеребчиків і кобилок окремо на дистан­цію 2 — 3 км, яку потім збільшують. Спочатку молодняку дають можливість пробігти будь-яким алюром, потім ведуть їх спокійною риссю і закінчують тренінг кроком, яким лошата мають пройти 1000 — 1500 м. Індивідуальний заводський тренінг починають із заїздки і проводять його у 10 — 12-місячному, іноді — 17 — 18- місячному віці.

Молодняк рисистих порід привчають до збруї, запрягання в ка­чалку, руху кроком і риссю та вироблення у них рефлексів. Заїздку організовують у закритому манежі чи спеціально обладнаному май­данчику. До переведення на іподром молодняк має проходити дис­танцію 1600 м не більш як за 3 хв.

Заїздку молодняку, завданням якої є привчання до сідла, руху за поводом, кордом, під сідлом і вершником на різних алюрах, розпо­чинають у 1,5-річному віці.

Молодняк ваговозних порід у період заїздки привчають до збруї та правильної реакції на керування. Зимою їх запрягають у сани, літом — у візки. Спочатку тварин тренують без вантажу, а потім —

із вантажем, поступово його збільшуючи.

Іподромні випробування. Після завершення заводського тре­нінгу молодняк у 2-річному віці направляють на іподром.

Коней верхових порід випробовують у гладких і бар’єрних скач­ках та стипль-чезах (скачки з перешкодами). Дистанція гладких скачок для 2-річних коней — 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 м; 3-річ- них — 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400, 2800, 3000 м і коней старшого віку — 3200 та 4000 м.

Коней рисистих порід випробовують у спеціальних качалках на дистанції 1600 м (2-річного віку), 1600, 2400 (3-річного), 1600, 2400 і 3200 м (4-річного віку і старше) (рис. 10.7). Молодняк, що надхо­дить на іподром, зараховують до найнижчої групи (сьомої). За по­казниками виграних балів і зростання жвавості його переводять у вищі групи.

На іподромах коней ваговозних порід випробовують за п’ятьма видами: термінова доставка вантажу риссю й кроком, тяглова ви­тривалість, максимальна сила тяги і триборство (рись, крок, тяг­лова витривалість). Дистанція на термінову доставку вантажу становить 2 км. Випробування на тяглову витривалість і макси­

Рис. 10.7. Іподромні випробування рисаків


мальне тяглове зусилля організовують із використанням полозово- го пристрою.

Триборство включає такі елементи випробувань: термінову до­ставку вантажу кроком і риссю та тяглову витривалість. У цьому виді випробувань беруть участь коні 4-річного віку і старші.

Тривалість перебування на іподромі рисистих кобил до 4 — 5-річ- ного, жеребців — до 5 — 8-річного віку, а верхових — відповідно до 3 — 4 і 4 — 6 років.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+