Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

18.1. Асортимент тваринних кормів

Асортимент тваринних кормів залежить від виду, рецептури та хімічного складу сировини. Серед кормів, що виробляються з від­ходів забою та переробки худоби і птиці, найбільша частка припа­дає на борошно тваринного походження: м’ясо-кісткове, кісткове, м’ясне, кров’яне та з гідролізованого пера.

Найпоширенішим видом борошна тваринного походження є м’ясо-кісткове, для виробництва якого використовують м’якуше­ву, м’ясо-кісткову сировину та кістки. При цьому кількість сирих кісток у рецептурі сировини становить 10 — 45 %.

Тваринні корми є цінним компонентом комбікорму й особливо корисним для відгодівлі свиней і птиці, в раціон яких його можна вводити до 15 % (для курей-несучок і поросят), а в раціон свиней — до 10 %. М’ясо-кісткове борошно є джерелом повноцінного білка, амінокислоти лізину, а також кальцію, фосфору та магнію, необхід­них для організму тварин. Мінімальний вміст сирого протеїну в борошні 30 %. Білки м’ясо-кісткового борошна мають високий сту­

пінь перетравлення і засвоєння. Так, якщо в кормі міститься 51 % сирого протеїну, то перетравлюваність його пепсином становить 91,8 %, що встановлено фізіологічними дослідами на поросятах.

Ступінь перетравності тваринного корму in vitro залежно від роз­чинності (за даними А.І. Сніцаря) можна визначити за формулою

де П — перетравність кормового борошна, %; Р — розчинність кор­мового борошна, %.

За даними фірми «Альфа-Лаваль», ступінь засвоюваності м’ясо- кісткового борошна становить 87 — 89 %, кров’яного — 99, з гідро- лізованого пера 53 — 55 %.

Найкращих технологічних показників м’ясо-кісткового борош­на досягають при вмісті в ньому вологи до 9 %, жиру — до 20 % і сирого протеїну понад 35 %.

М’ясне борошно виробляють переважно з м’якої сировини з додаванням не більше ніж 10 % кісток. Воно є високобілковим кор­мовим продуктом, оскільки мінімальний вміст у ньому сирого протеїну 64 %. М’ясне борошно застосовують разом з рослинною білковою частиною корму, щоб збалансувати в ній низький вміст метіоніну та триптофану. В раціон свиней і птиці м’ясне борошно вводять у кількості 8 — 12 %. При вмісті 58 % протеїну перетрав­ність борошна пепсином досягає 96 %.

Кров’яне борошно виробляють із крові, її фракцій з додаван­ням незначної кількості кісток (до 5 %). Мінімальний вміст сирого протеїну в борошні становить 80 %, проте воно бідне на незамінну амінокислоту — ізолейцин. Його використовують при відгодівлі молодих тварин, головним чином поросят. До раціону кормів кров’яне борошно вводять не більш як 10 %. Перетравність пепси­ном 95,8 % при вмісті протеїну 84,5 %.

Кісткове борошно отримують на м’ясокомбінатах із сирих або частково знежирених кісток. Це сипкий порошкоподібний продукт світло-жовтого кольору. Мінімальний вміст сирого протеїну 20 %. Борошно має високий вміст фосфору, кальцію.

Борошно з гідролізованого пера виробляють з малоцінного пір’я бройлерів, підкрилка та відходів пір’я — пухового виробни­цтва. Мінімальний вміст сирого протеїну у вигляді каротину 75 %. Його використовують у раціонах птиці в кількості 3 — 5 %. Встано­влено позитивну дію борошна на інкубаційні властивості птиці.

Крім борошна тваринного походження м’ясна промисловість виробляє такі види кормової продукції: кормовий збагачувач (КЗ), сухий рослинно-тваринний корм, кормовий напівфабрикат для молодняку сільськогосподарських тварин, кормовий білковий кон­центрат (КБК) з керотинвмісної сировини, білково-жировий кон­центрат, а також кормовий преципітат. Крім сухих тваринних кор­мів на технічно слабо оснащених підприємствах виробляють варе­ні корми та кормові бульйони.

Кормовий збагачувач виробляють з вмісту передшлунків (рубець, сітка) великої рогатої худоби та овець методом стериліза­ції, сушіння в горизонтальному вакуумному котлі або термоапара- ті. До складу кормового збагачувача з вмістом вологи 5 % входять:

18.5 % сирого протеїну, 4 % жиру, 18 % золи, 28 % клітковини, 27.5 % безазотистих екстрактивних речовин, вітаміни групи В, ка­ротин, токоферол, кальцій, фосфор. Його використовують при від­годівлі свиней, вводячи 40 — 70 г як добавку до добового раціону.

Кормовий напівфабрикат для молодняку — це порошок від темно-коричневого до світло-коричневого кольору, який отриму­ють висушуванням на розпорошувальних сушарках суміші, що складаються з цільної крові або формених елементів її, гідролізату кератинвмісної сировини, кісткового або збірного жирів і цукру. Його використовують як замінник цільного молока при вирощу­ванні молодняку сільськогосподарських тварин. Продукт характе­ризується високим вмістом протеїну (не менш як 35 %) і жиру (не менше ніж 36 %) при вмісті вологи 10 %.

Кормовий білковий концентрат (КБК) — це сипкий по­рошок коричневого кольору, який отримують поверхневим і хіміч­ним гідролізом під тиском з рогів, копит або підкрилка птиці з ви­користанням 1 — 5 % сечовини. За 10%-ї вологості продукт містить 73 — 81 % протеїну, 1,5 — 4,0 % жиру, 0,5 — 3,0 % безазотистих екст­рактивних речовин і 7 — 13 % мінеральних солей. За вмістом про­теїну 1 кг КБК рівноцінний 0,6 — 0,8 кг кров’яного борошна. Його добавляють у комбікорми для великої та дрібної рогатої худоби віком понад 2 місяці — до 8 %, для свиней віком понад 2 місяці — до 4 %, для птиці віком понад 30 днів — до 3 %.

Білково-жировий концентрат (БЖК) — це порошок, який отримують висушуванням на розпорошувальних сушарках емуль­сії, яка складається з бульйонів від варіння субпродуктів і кісток, крові та кормового жиру. Його вводять до складу комбікормів за­мість кормового жиру.

Продукт виробляють за такою рецептурою (з розрахунку на су­хий продукт): 50 % жиру і 50 % крові; 50и% жиру і 50 % бульйону; 50 % жиру, 25 % крові і 25 % бульйону. Його вводять у комбікорм бройлерів.

Варені корми отримують в обмеженій кількості на підприємс­твах невеликої потужності або на технічно слабо оснащених під­приємствах з неінфікованої нехарчової сировини, оскільки процес їх виробництва відбувається за температури не вище ніж 100 °С. Корми мають високий вміст вологи (60 — 80 %), що зумовлює не­стійкість їх при зберіганні (не більш як 10 год у літній період). За технологією, розробленою в Національному університеті харчових технологій, термін зберігання варених кормів збільшується до 15 — 20 діб. Корми використовують переважно для відгодівлі свиней.

Кормовий бульйон отримують при варінні та стерилізації м’ясних продуктів (кісток, субпродуктів і м’ясо-кісткових відходів).

Він має колір від темно-сірого до темно-коричневого залежно від сировини, містить не менш як 4 % сухих речовин, 1 % жиру, не більше ніж 1 % солі, йо^го рН 6,8 — 7,3. Бульйон використовують для відгодівлі свиней. Його зберігають за температури не вище ніж 6 °С. Кормовий бульйон також виробляють у сухому вигляді. Тоді вміст протеїну в ньому становить до 80 %.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+