Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

18.2. Кормовий і технічний жири

У процесі виробництва м’ясо-кісткового і кісткового борошна, а також варених кормів одночасно отримують кормовий і технічний жири. До складу кормового жиру, на відміну від технічного, обов’язково вводять стабілізатор (синтетичний антиоксидант), до­зволений до використання ветеринарними органами. Крім того, в ньому регламентовано вміст пероксидів.

Використання кормового жиру для відгодівлі сільськогосподар­ських тварин спрямоване на збільшення їх продуктивності та під­вищення якості продукції. Кормовий жир застосовують як напов­нювач у виробництві преміксів.

Використання стабілізованих жирів тваринного походження для відгодівлі тварин значною мірою зменшує витрати зерна, ско­рочує терміни відгодівлі, підвищує середньодобові прирости маси і ріст тварин, чим досягається високий економічний ефект.

Додавання до раціону жиру підвищує резистентність тварин і птиці до хвороб.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+