Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

18.5.3. Виробництво сухих тваринних кормів на лінії К7-ФКЕ

Це виробництво ґрунтується на таких властивостях сировини, як здатність білків при тепловій денатурації коагулювати з виді­ленням води, здатність м’язової і кісткової тканин у звареному вигляді легко подрібнюватись, можливість нагрівання тонкопо­дрібненої сировини в процесі варіння і сушіння в тонкому шарі за атмосферного тиску до температури 105 °С, що забезпечує стери­лізацію продукту.

Варіння, стерилізацію і сушіння вареного продукту здійснюють у шнекових апаратах у тонкому шарі.

Лінія К7-ФКЕ складається з такого основного обладнання: си­лового подрібнювача, елеватора для подрібненої сировини, зневод- нювача, жироуловлювача з безперервним відведенням жиру, дро­барки, сита з великими отворами, елеватора з обігрівом, сушиль­ного агрегата, охолодника, дробарки, обладнаної ситом з малими отворами, електрошафи керування.

Для переробки на лінії кров і шлям попередньо коагулюють в окремій ємкості гострою парою протягом 15 — 20 хв, а потім пере­робляють на лінії.

Технологічний процес виробництва сухих тваринних кормів від­бувається таким чином. Для виробництва високоякісних кормів за­стосовують м’яку сировину в суміші з кістками. Кишкові конфіскати та шлунки попередньо звільняють від вмісту і промивають. Коагу­льовану кров і шлям добавляють (до 15 % до маси сировини) при за­вантаженні в силовий подрібнювач або в зневоднювач. Підготовлену суміш м’якої та твердої сировини подрібнюють у силовому подрібню- вачі на шматки розміром до 50 мм, елеватором подають у шнековий зневоднювач на варіння. Для кращого подрібнення в бункер подріб­нювача потрібно завантажувати одночасно м’якушеву сировину (дві частини) і кістки (одну частину). У зневоднювачі сировину (при без­перервному русі) піддають тепловому обробленню під тиском пари не менше ніж 0,35 МПа і не більш як 0,4 МПа відповідно в оболонці та

шнековому валу апарата. Варіння триває 20 хв. Температура проду­кту на виході з апарата має бути не менше ніж 90 °С.

У процесі варіння виділяється жир (до 3 %), вода у вигляді бу­льйону (20 %) і сокова пара (до 25 %). Вода і жир крізь решітку в днищі апарата безперервно відводиться в жироуловлювач. Над жироуловлювачем встановлюють сітку з отворами діаметром не більш як 3 мм. Втрати протеїну з бульйоном становлять 0,6 % від маси сировини.

Зварена сировина зі зневоднювача надходить у молоткову дро­барку для дрібнішого подрібнення (отвори в решітці дробарки ді­аметром 25 мм).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+