Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.4.3. Механізація виробничих процесів у вівчарстві

Сучасна технологія вівчарства ґрунтується на впровадженні ме­ханізації трудомістких процесів. Одним із вихідних положень для цього є концентрація поголів’я, яка створює передумови для збіль­шення виробництва продукції, підвищення продуктивності праці та зниження витрат на одиницю продукції. Необхідність механізації виробничих процесів у вівчарстві привела до змін у системі примі­щень і обладнання для стійлового утримання овець та модернізації літнього утримання тварин з використанням постійних і мобільних огорож, автонапувалок та електропастухів. Вівчарські ферми з ви­соким рівнем механізації виробничих процесів називають техноло­гічними машинними, або промисловими комплексами.

У господарствах, де застосовують промислову технологію, при­міщення для овець мають прямокутну форму розміром 18 х 102 м. Вівчарня для вівцематок (835 голів) чи молодняку (1100 — 1200 голів) розрахована на утримання однієї отари. Маточні вівчарні мають два призначення: для ягніння і вирощування ягнят від на­родження до відлучення. Вони відрізняються між собою тільки за технологічним обладнанням. Для утримання племінного й відго- дівельного молодняку використовують вівчарні аналогічного типу. Приміщення для утримання баранів-плідників, пробників і ре­монтних баранчиків поділене на секції, в яких розміщують окремі групи тварин. Воно має манеж для взяття сперми, лабораторію й допоміжні приміщення. На промислових комплексах овець утри­мують на суцільних із застосуванням підстилки або щілинних під­логах.

Залежно від природно-економічної зони і стану кормової бази розрізняють технологічні машинні комплекси на 5, 10 і 15 тис. овець (не менше ніж 2,5 тис. голів). Значна частина ферм розрахо­вана на 5 тис. овець, де є три вівчарні для ягніння, три — для ви­рощування молодняку, пункт штучного осіменіння, ветеринарний пункт, сховище для кормів, ванна для купання овець, автоваги, гноєсховище, будинок вівчарів та інші споруди. Ферма на 10 тис. голів молодняку складається з 10 приміщень і відповідно споруд за виробничим призначенням.

Важливим елементом технологічного обладнання приміщень і базів для овець є високе впровадження переносних дерев’яних (ме­талевих) щитів та годівниць. Це обладнання дає можливість ефек­тивно використовувати приміщення й мобільні засоби механізації згідно з фактичним ходом виробничого процесу на вівчарській фер­мі. Механізованого роздавання кормів досягають застосуванням причіпних кормороздавачів (КТУ-10, КТУ-3, РММ-5), навантажува­чів (ПСК-5, ФН-1,4, П9-0,8Б, ПГ-0,5В) та змішувачів (ТАК-7, РФС-6,5) кормів тощо. Для механізації напування овець використо­вують автонапувалки (ГАО-4, ПАО, АГК-4, ВУО-3). Гній видаляють за допомогою бульдозерних агрегатів (БН-1, ПЭ-0,8Б, ПГ-0,5Д), змонтованих із трактором. Існують комплекти технологічного обла­днання й агрегати для стриження овець (КТО-24, КТО-48, ЭСА-12Г, ЭСА-12/200). Для механізації купання овець та проведення інших профілактичних заходів використовують спеціальне обладнання і устаткування (ОКВ, КУП-1, ЛСД-3М, ДУК-2).

Широке впровадження засобів механізації виробничих процесів на вівчарських фермах значно полегшує працю людини. Проте надмірне насичення таких ферм капітальними спорудами й громіз­дкими засобами механізації, стійлове утримання овець і в літній
період, зростання витрат на скошування та перевезення кормів, по­довження технологічного процесу переробки грубих кормів у зимо­вий період створюють низку проблем економічного й виробничого характеру щодо безумовних перспектив поширення технологічних машинних комплексів у вівчарстві.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+