Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

18.5.5. Виробництво кормового борошна і жирів на безперервно діючих лініях

При виробництві сухих тваринних кормів крім застосування періодично діючого теплового обладнання використовують висо- комеханізовані безперервно діючі установки, забезпечені систе­мою автоматичного керування та регулювання режимами техно­логічного процесу.

Застосування таких установок забезпечує швидку переробку сировини, дає змогу поліпшити якість сухих тваринних кормів, кормового і технічного жирів унаслідок проведення короткочасно­го теплового процесу інтенсивним методом і збільшити вихід гото­вої продукції при одночасній економії робочої сили, енергетичних витрат і площі для розміщення обладнання.

Завдяки застосуванню безперервно діючих установок сухі тва­ринні корми і жири мають високу поживну цінність і засвоюва­ність, а також стійкість до окиснення при зберіганні та переробці на комбікорми.

Останнім часом сухі тваринні корми і жири виробляють на різ­них безперервно діючих лініях. Найпоширенішими є лінії К7-ФКЕ, фірми «Сторк-Дук» (Нідерланди), «Центриміл» (Швеція), «Андер­сен», «Френч» (США), а також фірми «Вестфалія» (Німеччина) і «Титан» (Данія). Нехарчову сировину на цих лініях переробляють сухим тепловим способом, за винятком установки «Центриміл», де застосовують мокрий спосіб.

Установки, що працюють із застосуванням сухого способу, від­різняються за принципом нагрівання сировини. У деяких з них (фірми «Сторк-Дук», «Френч») сировину обробляють безпосереднім контактом з гарячим рідким теплоносієм у вигляді жиру, в інших (лінія К7-ФКЕ, установки фірм «Вестфалія» і «Титан») — сировину нагрівають кондуктивним методом.

Ці установки відрізняються також температурними режимами переробки сировини. На установках фірм «Сторк-Дук», «Френч», «Вестфалія», «Центриміл» застосовують жорсткий температурний режим, коли оброблення здійснюють за температури понад 100 °С, а на лінії К7-ФКЕ, установці фірми «Андерсен» — помірний тем­пературний режим (температура нижче ніж 100 °С).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+